Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2025
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.44 Solid wastes (Refuse)

Thông tin xuất bản: TPHCM :HUTECH 2016,

Mô tả vật lý: 121tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

ID: 117761
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 628.440


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH