Phân tích, đánh giá hiện trạng đất nhiễm phèn và biện pháp cải tạo ở xã Mỏ Công, huyện Tân biên, tỉnh Tây Ninh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Hải Triều, Nguyễn Thị Thanh Hương

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 363.7396 Environmental problems

Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH 2017

Mô tả vật lý: 65tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 117768

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 363.739
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH