Xây dựng qui trình ủ phân compost từ phế phẩm cây thanh long ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 631.875

Thông tin xuất bản: TPHCM :Hutech, 2017,

Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 117793

;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  631.875
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn