Xây dựng chương trình giáo dục môi trường cho một số trường thcs trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Đồng Nai
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 363.7007 Environmental problems

Thông tin xuất bản: TPHCM :HUTECH 2016,

Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:


Cuốn này đang trưng bày tại:
- Kỹ thuật môi trường
Dãy kệ:11H-Thư viện E3


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH