Hán Văn giáo khoa thư
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9786048413613


Thông tin xuất bản: Đà Nẵng :Đà Nẵng, 2016,

Mô tả vật lý: 831tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Tiếng Hoa -- Học tập và giảng dạy; Tiếng Trung Quốc -- Học tập và giảng dạy

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16D
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 495.181


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH