Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Văn học

ISBN:  9786045802137

Ký hiệu phân loại: 808.51 Public speaking (Oratory)

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2011,

Mô tả vật lý: 119tr. ; , 19cm

Ngôn ngữ:


Thuyết trình -- Kỹ năng

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
31F
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 808.510


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH