Hành trình doanh nhân khởi nghiệp- Chân dung doanh nhân
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 650.1 Personal success in business

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn hóa Thông tin, 2007,

Mô tả vật lý: 215tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Bí quyết thành công -- Kinh doanh; Khởi nghiệp -- Bí quyết thành công

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
24B
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 650.100


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH