Phân lập các chủng Trichoderma spp. từ đất vườn cacao và đánh giá khả năng đối kháng của chúng với nấm Phytophthora palmivora gây thối quả cacao

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 579.5677

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2015,

Mô tả vật lý: 87tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 117978

;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
6E
*Ký hiệu xếp giá:  579.567
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn