Đánh giá khả năng gây chết bọ phấn trắng Bemisia tabaci và rệp Aphis gossypii của nấm Paecilomyces lilacinus

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 579.5

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2015,

Mô tả vật lý: 130tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 117985

;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
6E
*Ký hiệu xếp giá:  579.500
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn