Nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình tạo hạt, bảo quản và nảy mầm của hạt nhân tạo đối với cây lan Thạch Hộc Tía (Dendrobium officinale Kimura et Migo)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2015,

Mô tả vật lý: 75tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 118032


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn