Effective presentations

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeremy Comfort

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0194570657

Ký hiệu phân loại: 808.51 Public speaking (Oratory)

Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2004

Mô tả vật lý: 80p , ill (some col.) , 28cm , pbk , forms,port

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 118070

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH