First Certificate : practice tests
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Charles Osborne, ,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Heinle Cengage Learning, 2008,

Mô tả vật lý: 229tr. ;

Ngôn ngữ:


English language -- Textbooks for foreign speakers.; English language -- Study guides.; Examinations

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH