Nhân học chính trị =

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786049433603 :

Ký hiệu phân loại: 306.2

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tri thức , 2016,

Mô tả vật lý: 426tr. ; , 20cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 118181

Nhân học chính trị;

DÃY KỆ
06B
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
2E
*Ký hiệu xếp giá:  306.200
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn