Luật dược năm 2016 và nghị định hướng dẫn thi hành
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786045733226


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc Gia, 2017,

Mô tả vật lý: 643tr ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Thuốc -- Luật và pháp chế ; Việt Nam

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10B
Sai Gon Campus
4C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 344.041


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH