Cẩm nang pháp luật giao thông đường bộ :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786045734421 :

Ký hiệu phân loại: 343.094

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017, Tái bản

Mô tả vật lý: 319tr. ; , 19cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 118269

Giao thông đường bộ -- Văn bản pháp luật; Việt Nam ; Luật giao thông đường bộ -- 2008; Việt Nam

DÃY KỆ
10A
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
4A
*Ký hiệu xếp giá:  343.094
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn