Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các chính sách thuế mới nhất
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786047915637 :


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài chính , 2017,

Mô tả vật lý: 407tr. ; , 28cm

Ngôn ngữ:


Luật thuế giá trị gia tăng -- Việt Nam; Luật thuế thu nhập cá nhân -- Việt Nam; Luật thuế thu nhập doanh nghiệp -- Việt Nam; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt -- Việt Nam; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu -- Việt Nam; Thuế -- Văn bản pháp luật ; Việt Nam

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 343.040


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH