Tài chính - ngân hàng - kế toán xanh kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786046708100

Ký hiệu phân loại: 332

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2017,

Mô tả vật lý: 263tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 118389

DÃY KỆ
08A
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  332
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn