Web copy that sells
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Maria Veloso, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0814472494


Thông tin xuất bản: [kđ] :Amacom, 2004,

Mô tả vật lý: 217 tr. ;

Ngôn ngữ:

ID: 11839
Electronic commerce.
  - Internet advertising.
  - Internet marketing.
  - Web sites
  - Design.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH