Sức mạnh của tập trung bí quyết đơn giản để thành công và tự do tài chính từ những người khổng lồ trên thế giới = :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786046501800

Ký hiệu phân loại: 158.1

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội, 2017, Tái bản lần thứ 5

Mô tả vật lý: 402tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 118392

DÃY KỆ
05A
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
2D
*Ký hiệu xếp giá:  158.100
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn