The trainer's tool kit
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Kathy Conwa, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0814472680


Thông tin xuất bản: [kđ] :Amacom, 2005, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 230 tr. ;

Ngôn ngữ:


Employees -- Training of ; Handbooks, manuals, etc.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH