Knock your socks off prospecting
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0814472850


Thông tin xuất bản: [kđ] :Amacom, 2005,

Mô tả vật lý: 162 tr. ;

Ngôn ngữ:


Selling.-- Telephone selling.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH