Thanh niên khởi nghiệp = : The startup playbook secrets of the fastest growing startups from their founding entrepreneurs
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786045982273

Ký hiệu phân loại: 658.11 Initiation of business enterprises

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động : Công ty sách Thái Hà, 2017, Tái bản lần 2

Mô tả vật lý: 234tr ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
26A
Thư viện AB
9F
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.110


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH