Quản lý dự án đầu tư công : Sách chuyên khảo
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786045732212

Ký hiệu phân loại: 332.67252 Investment

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017,

Mô tả vật lý: 219tr ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7E
Sai Gon Campus
3H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 332.672


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH