Không đánh mà thắng chiến lược cạnh tranh lấy nhỏ thắng lớn = : Play to win
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786046437055 :

Ký hiệu phân loại: 658.4012 Executive management

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thanh niên, 2016,

Mô tả vật lý: 471tr ; , 23cm

Ngôn ngữ:


Lãnh đạo-- Lập kế hoạch chiến lược-- Thành công trong kinh doanh-

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9H
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.401


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH