Những tỷ phú tình cờ 6 câu chuyện khởi nghiệp cuốn sách dành cho những người muốn khởi nghiệp = : the accidental billionaires the founding of Facebook, a tale of sex, money, genius and betrayal
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9786049499524 :

Ký hiệu phân loại: 006.754092 Multimedia systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hồng Đức , 2017,

Mô tả vật lý: 286tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Khởi nghiệp -- Xây dựng doanh nghiệp

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
24B
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 650.100


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH