Khởi nghiệp từ A tới Z đơn giản bằng hình vẽ trên khăn giấy
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: AlexTu,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786045631201 :

Ký hiệu phân loại: 658.11 Initiation of business enterprises

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Phụ nữ , 2017,

Mô tả vật lý: 116tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Khởi nghiệp-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
26A
Thư viện AB
9F
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.110


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH