Học một đằng làm một nẻo

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786045644706 :

Ký hiệu phân loại: 658.3124

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Phụ nữ , 2017,

Mô tả vật lý: 182tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 118490

-

DÃY KỆ
26B
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
12C
*Ký hiệu xếp giá:  658.312
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn