Standard Handbook of Structural Details for Building Construction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Newman Morton, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  0070463522

Ký hiệu phân loại: 692.1

Thông tin xuất bản: USA :McGraw-Hill, 1992, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 712 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Thiết kế cấu trúc ; Sổ tay; Xây dựng ; Chi tiết ; Thiết kế ;

DÃY KỆ
29E
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
13F
*Ký hiệu xếp giá:  692.1
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn