Quản lý hoạt động văn hóa cơ sở ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786046298274

Ký hiệu phân loại: 306.09597 Culture and institutions

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017,

Mô tả vật lý: 274tr ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Văn hóa -- Quản lý; Việt Nam

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5D
Sai Gon Campus
3C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 306.095


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH