10 Phút tự học tiếng Anh mỗi ngày
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9786046235590


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội , 2017,

Mô tả vật lý: 317tr ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Tiếng Anh-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
4I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH