10 ngày có thể nói 1000 câu tiếng Hoa - Cuộc sống hàng ngày
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9786047432943


Thông tin xuất bản: Thanh Hóa :Thanh Hóa , 2017,

Mô tả vật lý: 167tr. ; , 19 cm+1 , 1CD

Ngôn ngữ:


Tiếng Trung Quốc-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16D
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 495.183


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH