Tài chính doanh nghiệp xây dựng
 3 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 3

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786048221584 :

Ký hiệu phân loại: 658.15 Financial management

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng , 2017,

Mô tả vật lý: 269tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Doanh nghiệp xây dựng -- Tài chính; Tài chính doanh nghiệp-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30C
Sai Gon Campus
10I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.068


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH