Dung sai và kỹ thuật đo
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786040091215

Ký hiệu phân loại: 621.80287 Machine engineering

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2016,

Mô tả vật lý: 191tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.802


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH