Sư phạm y học thực hành :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786040089410 :

Ký hiệu phân loại: 610.7

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam, 2016,

Mô tả vật lý: 483tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 118736

Sư phạm y học-- Y học thực hành -- Học tập và giảng dạy

DÃY KỆ
20B
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
7A
*Ký hiệu xếp giá:  610.700
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 1


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn