Từ điển Pháp - Việt
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 443.95922 Dictionaries of standard French

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 1940 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Pháp ngữ -- Từ điển, Việt ngữ -- Từ điển,

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 443.959


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH