Giáo trình tâm lý học quản lý
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786046256878 :

Ký hiệu phân loại: 658.0019 General management

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017,

Mô tả vật lý: 307tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Quản lý -- Khía cạnh tâm lý

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25F
Thư viện AB
9E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.001


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH