Khởi nghiệp táo bạo : Nghĩ lớn, làm lớn và thay đổi thế giới = : Bold: how to go big, create wealth and impact the world
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786046530947

Ký hiệu phân loại: 338.04092 Production

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội, 2017,

Mô tả vật lý: 440tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
26A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 658.110


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH