Automotive control systems : for engine, driveline, and vehicle
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.23 Design, materials, construction

Thông tin xuất bản: Berlin :Springer, 2005, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xviii, 512 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Adaptive control systems.-- Automobiles -- Automatic control.; Automobiles -- Motors ; Control systems.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH