Communication systems : an introduction to signals and noise in electrical communication
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.382 Communications engineering

Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill Higher Education, 2010, 5th ed.

Mô tả vật lý: xx, 924 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Digital communications.-- Modulation (Electronics)-- Signal theory (Telecommunication)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH