The shock absorber handbook
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: John C, Dixon, ,

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.243 Suspension systems

Thông tin xuất bản: Chichester, England :John Wiley, 2007., 2nd ed.

Mô tả vật lý: xi, 415 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Automobiles -- Shock absorbers ; Design and construction.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH