Representations of *-algebras, locally compact groups, and Banach *-algebraic bundles
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0122208552


Thông tin xuất bản: Boston :Academic Press, 1988.,

Mô tả vật lý: 2 v. (xviii, 1486 p.) ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Banach algebras.-- Fiber bundles (Mathematics)-- Locally compact groups.-- Representations of algebras.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH