Electrical machines, drives, and power systems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Theodore Wildi, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. :Prentice Hall, 2002, 5th ed

Mô tả vật lý: xix, 886 p. : , ill. ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


Electric driving-- Electric machinery-- Electric power systems-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH