Communication systems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Simon Haykin, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.382 Communications engineering

Thông tin xuất bản: New York :Wiley, 2001, 4th ed.

Mô tả vật lý: xviii, 816 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Signal theory (Telecommunication)-- Telecommunication.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH