Đồ án kỹ thuật thi công

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Việt Tuấn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 624 Civil engineering

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2014

Mô tả vật lý: 60tr.

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 119130

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH