Thực hành dược khoa 1 bào chế và kỹ thuật phòng thí nghiệm
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 615.1 Drugs (Materia medica)

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2015, 1

Mô tả vật lý: 96

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH