Thực tập kỹ thuật (kinh tế xây dựng)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trương Công Thuận

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 692.5 Estimates of labor, time, materials

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2015

Mô tả vật lý: 28

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 119246

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH