Thực tập kỹ thuật (kinh tế xây dựng)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 692.5 Estimates of labor, time, materials

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2015, 1

Mô tả vật lý: 28

Ngôn ngữ:

ID: 119246


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH