Kế toán xây dựng cơ bản

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech , 2015, 1

Mô tả vật lý: 356tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 119263

;

DÃY KỆ
23D
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  657
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn