Đồ án cầu bêtông cốt thép
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Dương Kim Anh, ,

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.217 Iron and steel truss bridges

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2015, 1

Mô tả vật lý: 128tr.

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.217


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH