Khoa học môi trường (Con người và môi trường)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Hoàng Hưng, ,

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2013, 1

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Environmental sciences-- Khoa học môi trường-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11E
Thư viện AB
4F
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 363.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH