Khảo sát tần số Gene IGFBP2 (Insulin – Like Growth Factor Binding Protein 2) trên đàn gà Tàu Vàng tại một trung tâm giống vật nuôi

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Lê Giang Thanh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : HUTECH 2012

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 119436

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH